דברי פתיחה מאת מר דוד בלומברג

Robot and Human Interactive Communication.

יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית

הפורום הבין-לאומי של הספרייה הלאומית הוקם במסגרת תהליך ההתחדשות שבו הספרייה מצויה בימים אלה. סביב שולחן אחד מתכנסים בירושלים טובי המלומדים וההוגים מישראל וממדינות מעבר לים. בהתכנסות זו עוצמה נדירה של תבונה, עומק אינטלקטואלי, ידע היסטורי, רגישות תרבותית ואהבה לספר ולמילה הכתובה. ייעודה של הספרייה להיות מרכז אינטלקטואלי פעיל בחיי המחקר, התרבות והרוח, ולתת ביטוי למהותו של העם היהודי כעם הספר – עם שהספר במשמעותו העמוקה הוא המכונן המרכזי של זהותו.

אנו מאמינים כי בכוחם של אוצרות הרוח והתבונה הספונים בספרייה לעורר השראה גם בעת התמודדות עם סוגיות השעה העומדות על סדר היום. ואכן, דיוני הכינוס השני של הפורום הבין-לאומי יתמקדו ביחסים שבין דתיות לחילוניות כפי שהם משתקפים בתחומים חשובים של חיינו – המדינה, החברה והפרט, המוסר, הפילוסופיה והיצירה האנושית. 

דומני שרבים מהסכסוכים בעולמנו – הצבאיים והחברתיים, התרבותיים והשבטיים – נובעים מההנחה כי הקודש והחול זרים זה לזה ועוינים זה את זה. אולם מן החכמה המגולמת בספרייה הלאומית למדתי שהיחסים בין הקודש ובין החול מורכבים הם. הם שזורים זה בזה ומפרים זה את זה.

הספרייה היא מקום מפגשם של הקוראים הביקורתיים החוקרים את כתבי הקודש של דתות בני אברהם עם הקוראים המסורתיים המייחסים לכתבים אלה קדושה ללא סייג. מפגשם הפורה והמפרה בחדרי העיון, באולמות הקריאה ואפילו בבית הקפה הצנוע שבמשכננו זה לימדני על הפוטנציאל במפגש בין התפיסות המנוגדות לכאורה. יצירתם המלומדת של הקוראים הפוקדים את ספרייתנו, ממשיכה את הרחש הנשמע מבין מדפי הספרים, שבהם שוכנים הרמב"ם לצד שפינוזה ור' נחמן מברסלב ליד פרנץ קפקא.

הספרייה שאנו עמלים על התחדשותה, אינה מוזאון. היא גשר חי המחבר את תבונת הדורות לעולמנו אנו – להווה, לעבר ולעתיד. האתגרים הניצבים בפנינו, בני אנוש המיטלטלים במציאות המורכבת של המאה העשרים ואחת, שבה משמשים בערבוביה נחשלות וקדמה, קיצוניות ופתיחות, אתגרים אלה עצומים. הספרייה הלאומית והפורום העומד לצדה מבקשים להרים את תרומתם הצנועה לשיח ולתיקון.

לא ניתן לסיים דברי ברכה אלה מבלי להוסיף מילת פרידה כואבת על לכתו מאיתנו של הנשיא התשיעי שמעון פרס ז"ל. פרס, כמנהיג וכאיש ספר, היה ידיד אמת של הספרייה, הכיר בחשיבות שליחותה, ואף שימש כיו"ר כבוד של הפורום הבינ"ל. יהי זכרו ברוך.

אני מאחל לכל באי הפורום שימצאו בו מקום לשמוע ולהשמיע את דברם, ושהשיח שיישמע במסדרונות ובדיונים יעורר ברבים השראה ללימוד ויצירה.

בברכה,

דוד בלומברג

יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית

להרשמה לכנס