הרשמה

Robot and Human Interactive Communication.

הירשמו בחינם למושבי הפורום השונים

29.11

מהפכות חילוניות ומהפכות-נגד דתיות

29/11/2016
מועד התחלה
15:15
פתיחת דלתות
מרכז הכנסים משכנות שאננים, ירושלים
כתובת

יו"ר: פרופ' ליאורה בטניצקי / המחלקה לדת, אוניברסיטת פרינסטון (ארה"ב)

דובר מרכזי: פרופ' (אמריטוס) מייקל וולצר / בית הספר למדעי החברה, המכון למחקר מתקדם (ארה"ב)

דוברים ומגיבים:

פרופ' אווה אילוז / המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים (ישראל)

פרופ' קסוואן וולוטאט / המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת היידראבאד (הודו)

מר ליאון ויזלטיר / סופר, פילוסוף, עורך ופובליציסט (ארה"ב)

**מושבי הכנס יתורגמו סימולטנית לעברית ואנגלית.

הכרטיסים אזלו

Robot and Human Interactive Communication.

אלימות בשמו של אלוהים – היש מוצא?

11/29/2016
מועד התחלה
17:15
פתיחת דלתות
מרכז הכנסים משכנות שאננים, ירושלים
כתובת

דברי פתיחה: פרופ' (אמריטה) רחל אליאור / החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים (ישראל)

הרצאה מרכזית: הרב לורד יונתן זקס / פילוסוף וחוקר (בריטניה)

**מושבי הכנס יתורגמו סימולטנית לעברית ואנגלית.

הכרטיסים אזלו

יום ד' - 30.11

Robot and Human Interactive Communication.

דתיות, חילוניות והסערה במזרח התיכון

11/30/2016
מועד התחלה
16:30
פתיחת דלתות
הספרייה הלאומית , ירושלים
כתובת

יו"ר: השגריר פרופ' דניאל קרצר / שגריר ארצות הברית לשעבר בישראל ובמצרים (ארה"ב)

דוברים:

פרופ' קארן בארקי / המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי (ארה"ב)

פרופ' נח פלדמן / בית הספר למשפטים, אוניברסיטת הרווארד (ארה"ב)

פרופ' מתי שטיינברג / המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' שיבלי תלחמי / המחלקה לממשל ופוליטיקה, אוניברסיטת מרילנד (ארה"ב)

**מושבי הכנס יתורגמו סימולטנית לעברית ואנגלית.

הכרטיסים אזלו

Robot and Human Interactive Communication.

גורל החילון והיצירה הספרותית והתרבותית (מושב נעילה)

11/30/2016
מועד התחלה
18:15
פתיחת דלתות
הספרייה הלאומית , ירושלים
כתובת

יו"ר: מר אסף ענברי / סופר ופובליציסט (ישראל)

דוברים:

מר אוסוולדו גוליוב / מלחין (ארגנטינה)

גב' אגי משעול / משוררת (ישראל)

גב' ניקול קראוס / סופרת (ארה"ב)

דברי סיום:

מר דוד בלומברג / יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית (ישראל)

מר ליאון ויזלטיר / סופר, פילוסוף, עורך ופובליציסט (ארה"ב)

**מושבי הכנס יתורגמו סימולטנית לעברית ואנגלית.

הכרטיסים אזלו