דברי פתיחה מאת פרופ' משה הלברטל ומר ליאון ויזלטיר

Robot and Human Interactive Communication.

יושבי ראש הפורום הבינלאומי

התחדשות הספרייה הלאומית בירושלים היא כפי הנראה המיזם המלהיב והמשפיע ביותר בתרבות היהודית בימינו. המוסד המופלא הזה – היכל של לימוד ואוצרות מילוליים וחזותיים השוכן בירושלים – הוא לא רק ספרייה של מדינה אלא ספרייה של עם; עם מגוון, פזור בעולם, ועם זאת מאוחד בתחושת הצורך ללמוד את מקורותיו, תולדותיו, משמעותו וערכיו. הגיע הזמן ש"יפוצו מעיינותיה חוצה," מעבר לחוג הסגור של החוקרים והמלומדים, ויגיעו למעגלים רחבים יותר. שעריה של הספרייה צריכים להיפתח בפני העם שהיא אוצרת את פניני תרבותו – את ספריו, כתבי היד שלו, ומסמכים ראשוניים הנוגעים לתולדותיו ולזהותו. חוויית המפגש עם המסמכים היקרים האלה מועצמת על ידי האוספים המרשימים של חומרים לא יהודיים בספרייה, ובראשם אוספי האסלאם והמזרח התיכון. כללו של דבר, ראוי שהספרייה הלאומית בירושלים תהפוך למרכזו של עולם התרבות היהודי ולמוקד של חשיבה פורה, מעמיקה ויצירתית ביחס לעולם זה.

לשם חשיבה כזאת הוקם הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית. אכן, כל פריט בעושר העצום הזה אומר "דרשני." איסופם והצגתם, הפיזית והדיגיטלית, של האוספים עוצרי הנשימה הללו היא רק ראשיתה של המחויבות שהספרייה מחילה על משתמשיה ושוחריה. לאחר הצגת האוספים חייבת לבוא הפרשנות. במובנים מסוימים הפרשנות אף צריכה לבוא לפני ההצגה, ולהציע עקרונות מארגנים להצגה. התרבות היהודית היא בעיקרה תרבות של פרשנות – עניין משמעותי הדורש פירוש כשלעצמו. מטרת הפורום הבין–לאומי היא ליצור קהילה קבועה של הוגים, מלומדים, סופרים, אמנים ואחרים, אשר ייקחו על עצמם את משימת הפרשנות הנאצלת ויקבלו על עצמם הן את ההנאות והן את הקשיים הכרוכים בבירור המשמעויות הרבות של נכסי הרוח שכולנו מוקירים. זאת בדרך של דו–שיח על הרעיונות, הטקסטים והסמלים המרכזיים של התרבות היהודית לתקופותיה.

אנו שמחים לקבל אתכם לכינוסו של הפורום הבינלאומי. הבה נחשוב יחד, ונגבש מודל לדרך שבה יש לשמר ולהנחיל את המסורות שלנו מתוך מחשבה ושיקול דעת. בתקופתנו, תקופה של תמורות ושינויים, כשמאפיינים ארכאיים מתקיימים לצדם של מאפייני העתיד, כשפיוס נראה כאפשרות רחוקה מאוד, הרבה מאד יהיה תלוי באיכות חשיבתנו אודות שורשינו.

                               מר ליאון ויזלטיר                                                                                                               פרופ' משה הלברטל
                      יו"ר משותף, הפורום הבינלאומי                                                                                        יו"ר משותף, הפורום הבינלאומי

להרשמה לכנס